Search

กลุ่มนักลงทุนคริปโตพยายามระดมเงิน 40 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อซื้อสำเนารัฐธรรมนูญสหรัฐฯ แต่กลับแพ้ประมูล
Share

Share stories you like to your friends