Search

ดาวเคราะห์น้อยที่ถูกจัดว่าอาจเป็นอันตรายจะเดินทางมาใกล้โลกสัปดาห์หน้า ด้วยระยะห่างที่ใกล้ที่สุดในรอบ 20 ปี
Share

Share stories you like to your friends