Search

เอาแขนปลอมมาหลอกกัน ชายชาวอิตาลี มาฉีดวัคซีน COVID-19 ด้วยแขนปลอม เพื่อหวังใบรับรองฉีดวัคซีน
Share

Share stories you like to your friends