Search

บริษัท Kellogg’s ในสหรัฐฯ ถูกคนรุมสแปมใบสมัครงานปลอม หลัง บ.ประกาศจะจ้างคนมาแทนกลุ่มแรงงานที่กำลังหยุดงานประท้วง
Share

Share stories you like to your friends