คุณกำลังอ่าน: “ความกดดันใหญ่ที่สุดที่เยาวชนในยุคเราต้องเจอคือการเชื่อมั่นในตัวเอง จงรู้ไว้ว่าคุณมีเอกลักษณ์ หยุดเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นๆ และหันมาพูดถึงสิ่งสำคัญที่กำลังเกิดขึ้นกับโลกจะดีกว่า”

Search

“ความกดดันใหญ่ที่สุดที่เยาวชนในยุคเราต้องเจอคือการเชื่อมั่นในตัวเอง จงรู้ไว้ว่าคุณมีเอกลักษณ์ หยุดเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นๆ และหันมาพูดถึงสิ่งสำคัญที่กำลังเกิดขึ้นกับโลกจะดีกว่า”




Share

Share stories you like to your friends