Search

วัคซีน COVID-19 แบบฉีดด้วยลม ไม่ต้องพึ่งเข็มฉีดยา ที่พัฒนาโดยนักวิจัยอังกฤษ เริ่มทดลองในคนแล้ว
Share

Share stories you like to your friends