Search

นักวิทยาศาสตร์พบกิ้งกือ 1,306 ขาในออสเตรเลีย ทำลายสถิติสิ่งมีชีวิตที่มีจำนวนขามากที่สุดในโลก
Share

Share stories you like to your friends