Search

ห้ามหัวเราะ ช้อปปิ้ง และดื่มแอลกอฮอล์ เกาหลีเหนือห้ามประชาชนทำกิจกรรมรื่นเริงในช่วงไว้อาลัยอดีตผู้นำสูงสุด
Share

Share stories you like to your friends