คุณกำลังอ่าน: “คำว่ากรุงเทพเมืองเทพสร้าง คือต้นตอของปัญหาทั้งหมด เพราะเราให้เทพสร้างเสร็จ เขาก็ไป เขาไม่ได้มาใช้ชีวิตอยู่ในเมืองกับเรา เขาไม่ได้มาขึ้นรถไฟฟ้ากับเรา…เราต้องเดินฟุธปาธห่วยๆ ก็เพราะว่าเทพสร้าง ถ้ากรุงเทพไม่ได้ถูกสร้างโดยเทพ แต่ถูกสร้างด้วยประชาชนเดินดินธรรมดาๆ แบบเรา เขาจะเข้าใจปัญหาของเมือง และเขาจะฟังเสียงคนเดินดินแบบเรา”

Search

“คำว่ากรุงเทพเมืองเทพสร้าง คือต้นตอของปัญหาทั้งหมด เพราะเราให้เทพสร้างเสร็จ เขาก็ไป เขาไม่ได้มาใช้ชีวิตอยู่ในเมืองกับเรา เขาไม่ได้มาขึ้นรถไฟฟ้ากับเรา…เราต้องเดินฟุธปาธห่วยๆ ก็เพราะว่าเทพสร้าง ถ้ากรุงเทพไม่ได้ถูกสร้างโดยเทพ แต่ถูกสร้างด้วยประชาชนเดินดินธรรมดาๆ แบบเรา เขาจะเข้าใจปัญหาของเมือง และเขาจะฟังเสียงคนเดินดินแบบเรา”
Share

Share stories you like to your friends