Search

อิสราเอลประกาศฉีดวัคซีนเข็มที่ 4 ให้ผู้สูงอายุ เป็นชาติแรกของโลก เพื่อเสริมเกราะป้องกันโอไมครอน
Share

Share stories you like to your friends