Search

งานวิจัยล่าสุดในอังกฤษกับแอฟริกาใต้ระบุ โอไมครอนอาจมีอัตราเสี่ยงเข้า รพ. ตํ่ากว่าเดลต้าอย่างน้อย 40%
Share

Share stories you like to your friends