Search

ตั้งคำถามถึงการมีอยู่ของพระเจ้า และเป้าหมายของชีวิต ไปกับ ‘Platinum End’ ผลงานจากผู้สร้าง Death Note
Share

Share stories you like to your friends