Search

“ได้กลับมาเห็นหลานๆ แล้ว” คุณยายวัย 88 ปี เข้ารับการฝัง ‘Bionic Eye’ สำเร็จเป็นคนแรกของอังกฤษ
Share

Share stories you like to your friends