Search

นักวิจัยพบวิธีเปลี่ยนปอดที่ได้รับบริจาคให้เป็น ‘สากล’ ที่สามารถปลูกถ่ายให้คนกรุ๊ปเลือดไหนก็ได้
Share

Share stories you like to your friends