คุณกำลังอ่าน: “ถ้าผมจะถูกตีความว่าการต่อใบอนุญาตเป็นการยกสมบัติของชาติให้แก้เอกชนตามอำเภอใจ ข้อกล่าวหานี้เป็นการกล่าวหาตั้งแต่รัฐบาลในยุคนั้น หรือว่าเป็นข้อกล่าวหาที่ขัดต่อนโยบายทำเหมืองตั้งแต่อดีตที่ผูกพันมาถึงปัจจุบัน”

Search

“ถ้าผมจะถูกตีความว่าการต่อใบอนุญาตเป็นการยกสมบัติของชาติให้แก้เอกชนตามอำเภอใจ ข้อกล่าวหานี้เป็นการกล่าวหาตั้งแต่รัฐบาลในยุคนั้น หรือว่าเป็นข้อกล่าวหาที่ขัดต่อนโยบายทำเหมืองตั้งแต่อดีตที่ผูกพันมาถึงปัจจุบัน”
Share

Share stories you like to your friends