Search

งานวิจัยเผย ปลาบางชนิดอาจตระหนักรู้ถึงการมีอยู่ของตัวมันเองได้ หลังพบปลาใช้กระจกส่องดูตัวเอง
Share

Share stories you like to your friends