Search

คณะผู้เชี่ยวชาญ UN ออกรายงานเตือน ถ้าไม่แก้ปัญหาโลกร้อนตอนนี้ ก็อาจจะไม่มีโอกาสให้แก้แล้ว
Share

Share stories you like to your friends