Search

ไอร์แลนด์ให้ ปชช. บันทึกอะไรก็ได้ลงในแบบสำรวจสำมะโนประชากร และจะเปิดเผยในอีก 100 ปีข้างหน้า 
Share

Share stories you like to your friends