Search

ชาวสวิสลงประชามติเห็นชอบให้ปรับระบบใหม่ ถ้าไม่ทำพินัยกรรม ถือว่าบริจาคอวัยวะโดยอัตโนมัติ
Share

Share stories you like to your friends