Search

สำเร็จ! ทีมนักวิจัย ม.เคมบริดจ์ทดลองใช้ ‘สาหร่าย’ ผลิตพลังงานไฟฟ้าให้คอมพิวเตอร์
Share

Share stories you like to your friends