Search

วิศวกรใน Google ถูกพักงาน หลังเผยว่า ระบบแชท AI ของบริษัทมีสติและการรับรู้ราวกับมนุษย์




Share

Share stories you like to your friends