คุณกำลังอ่าน: “วันนี้เราก็ได้ผลักดัน พ.ร.บ. คู่ชีวิต ไปแล้ว .. ก็น่าจะตอบ ความต้องการของคนกลุ่มนี้ได้ ซึ่งวันนี้ก็ได้รับความชื่นชม กลับมาด้วยเหมือนกัน ทุกคนส่วนใหญ่ก็มีความพึงพอใจ”

Search

“วันนี้เราก็ได้ผลักดัน พ.ร.บ. คู่ชีวิต ไปแล้ว .. ก็น่าจะตอบ ความต้องการของคนกลุ่มนี้ได้ ซึ่งวันนี้ก็ได้รับความชื่นชม กลับมาด้วยเหมือนกัน ทุกคนส่วนใหญ่ก็มีความพึงพอใจ”
Share

Share stories you like to your friends