Search

เริ่มก้าวแรก คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศหนุนการเข้าเป็นสมาชิก EU ของยูเครน อย่างเป็นทางการ
Share

Share stories you like to your friends