คุณกำลังอ่าน: “ถนนลูกรังคือเครื่องชี้ความเจริญของประเทศนะ เมื่อไรที่ความเจริญเข้าไป ถนนลูกรังจะไปก่อน แล้วค่อยเปลี่ยนเป็นลาดยาง คอนกรีต ถ้าประเทศไหนที่ไม่มีถนนลูกรัง คือหยุดเจริญ มันคือตัวที่นำความเจริญเข้าไป”

Search

“ถนนลูกรังคือเครื่องชี้ความเจริญของประเทศนะ เมื่อไรที่ความเจริญเข้าไป ถนนลูกรังจะไปก่อน แล้วค่อยเปลี่ยนเป็นลาดยาง คอนกรีต ถ้าประเทศไหนที่ไม่มีถนนลูกรัง คือหยุดเจริญ มันคือตัวที่นำความเจริญเข้าไป”
Share

Share stories you like to your friends