Search

ฟีเจอร์ใหม่! ‘Alexa’ จะสามารถคุยกับเราด้วยน้ำเสียงของผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วได้ 




Share

Share stories you like to your friends