Search

‘สหภาพแรงงานสร้างสรรค์’ แถลง ทำงาน 16 ชม./วัน ไม่ใช่เรื่องปกติ เรียกร้องให้มีมาตรฐานในกองถ่าย
Share

Share stories you like to your friends