คุณกำลังอ่าน: “คือค่าไฟมันต้องขึ้น ก็ต้องขึ้น มันขึ้นจากอะไรก็ต้องไปดูสาเหตุแห่งปัญหานะ ไปศึกษาธรรมะซะบ้าง ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค เรียนซะมั่ง ทุกข์เกิดจากอะไร และจะแก้ปัญหายังไง”

Search

“คือค่าไฟมันต้องขึ้น ก็ต้องขึ้น มันขึ้นจากอะไรก็ต้องไปดูสาเหตุแห่งปัญหานะ ไปศึกษาธรรมะซะบ้าง ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค เรียนซะมั่ง ทุกข์เกิดจากอะไร และจะแก้ปัญหายังไง”
Share

Share stories you like to your friends