คุณกำลังอ่าน: “ตอนนี้ท่านสวมแหวน Lord of the Rings แล้วไม่ยอมถอด แล้วไม่ใช่แหวนตัวเองด้วย เพราะไปยึดอำนาจมา ต้องถอดแหวนคืน แล้วประชาชนตัดสินเองว่าใครจะสวมแหวน”

Search

“ตอนนี้ท่านสวมแหวน Lord of the Rings แล้วไม่ยอมถอด แล้วไม่ใช่แหวนตัวเองด้วย เพราะไปยึดอำนาจมา ต้องถอดแหวนคืน แล้วประชาชนตัดสินเองว่าใครจะสวมแหวน”
Share

Share stories you like to your friends