Search

“โลกเท่านั้นที่เป็นหุ้นส่วนของเรา” ผู้ก่อตั้ง Patagonia บริจาคทั้งบริษัท ยกกำไรทั้งหมดไว้สู้วิกฤตภูมิอากาศ
Share

Share stories you like to your friends