Search

เมืองปารีสเตรียมปิดไฟหอไอเฟลเร็วขึ้นเพื่อประหยัดพลังงานหลังทวีปยุโรปเจอวิกฤตราคาพลังงานพุ่งสูง
Share

Share stories you like to your friends