Search

รัฐสภานิวซีแลนด์เตรียมผ่านร่างกฎหมายให้ หน่วยงานรัฐใช้ภาษาที่ ‘เรียบง่าย’ ในการสื่อสารกับประชาชน
Share

Share stories you like to your friends