คุณกำลังอ่าน: “มันควรจะลบนโยบายนั้นออกตั้งนานแล้ว นโยบายที่ผ่านมา บางนโยบายที่เราทำไม่ได้ เพราะทางพรรคไม่ได้ดู … เพจที่ลบออกไปมันคือเพจโฆษณา ซึ่งมันควรลบออกหลังสิ้นสุดการโฆษณา 1 ปี”

Search

“มันควรจะลบนโยบายนั้นออกตั้งนานแล้ว นโยบายที่ผ่านมา บางนโยบายที่เราทำไม่ได้ เพราะทางพรรคไม่ได้ดู … เพจที่ลบออกไปมันคือเพจโฆษณา ซึ่งมันควรลบออกหลังสิ้นสุดการโฆษณา 1 ปี”
Share

Share stories you like to your friends