Search

‘ไร้บ้านแต่ไม่ไร้สิทธิ’ กทม. มอบเอกสารอนุมัติให้ใช้ที่ดินย่านมีนบุรี เพื่อแก้ปัญหาที่อยู่อาศัย
Share

Share stories you like to your friends