Search

เซลล์สมองสามารถเล่นเกมคลาสสิก ‘Pong’ ได้แล้ว ผู้วิจัยชี้ เซลล์เรียนรู้วิธีเล่นตั้งแต่ 5 นาทีแรก
Share

Share stories you like to your friends