Search

เราเป็นแบบนั้นไหมนะ? งานวิจัยชี้ ผู้ที่นิยามตัวเองว่าเป็น ‘เกมเมอร์’ มีแววจะเป็นคนเหยียดเพศ-เชื้อชาติ
Share

Share stories you like to your friends