Search

UN แจ้งข่าวดี ชั้นโอโซนของโลก จะกลับมาฟื้นฟูสภาพในอีก 40 ปี หลังสารทำลายถูกปล่อยลดลง 99% 
Share

Share stories you like to your friends