คุณกำลังอ่าน: “การอารยะขัดขืนของคุณแบมแล้วคุณตะวัน คือตัวอย่างความคับแค้นใจของคนหนุ่มสาวในปัจจุบัน และแสดงถึงสถานการณ์ประชาธิปไตยของประเทศที่อยู่ในภาวะวิกฤต ชีวิตของทั้งสองท่านกำลังนับถอยหลังอยู่ทุกขณะ”

Search

“การอารยะขัดขืนของคุณแบมแล้วคุณตะวัน คือตัวอย่างความคับแค้นใจของคนหนุ่มสาวในปัจจุบัน และแสดงถึงสถานการณ์ประชาธิปไตยของประเทศที่อยู่ในภาวะวิกฤต ชีวิตของทั้งสองท่านกำลังนับถอยหลังอยู่ทุกขณะ”
Share

Share stories you like to your friends