Search

คิงชาร์ลส์ไม่สวมมงกุฎ-ไม่แต่งตัวแบบกษัตริย์ บนแสตมป์ใหม่ เพราะอยากสื่อถึงความเป็นมนุษย์
Share

Share stories you like to your friends