คุณกำลังอ่าน: ผู้นำสูงสุดของตาลีบันแถลง “นับจากนี้ผู้หญิงอัฟกันจะถูกปฏิบัติอย่างมนุษย์ที่มีอิสระและศักดิ์ศรี”

Search

ผู้นำสูงสุดของตาลีบันแถลง “นับจากนี้ผู้หญิงอัฟกันจะถูกปฏิบัติอย่างมนุษย์ที่มีอิสระและศักดิ์ศรี”
Share

Share stories you like to your friends