คุณกำลังอ่าน: “ส.ส. เสียงข้างมากเป็นอย่างไร ส.ว. อย่างผมก็เห็นเป็นอย่างนั้น ไม่ต้องใช้ดุลยพินิจ ไม่ต้องเอาเรื่องความชอบ ไม่ชอบ ไม่ต้องพูดนโยบาย… ถ้าอยู่บนเสียงข้างมากประชาชน ยังไงก็ได้เสียงจากผม”

Search

“ส.ส. เสียงข้างมากเป็นอย่างไร ส.ว. อย่างผมก็เห็นเป็นอย่างนั้น ไม่ต้องใช้ดุลยพินิจ ไม่ต้องเอาเรื่องความชอบ ไม่ชอบ ไม่ต้องพูดนโยบาย… ถ้าอยู่บนเสียงข้างมากประชาชน ยังไงก็ได้เสียงจากผม”
Share

Share stories you like to your friends