คุณกำลังอ่าน: “มาตรา 112 ต้องไม่อยู่ในการแก้ไขหรือยกเลิกในการเสนอชื่อนายกฯ ครั้งต่อไป ไม่เช่นนั้นจะไม่ได้รับการสนับสนุนจาก ส.ว.และหลายพรรคการเมือง”

Search

“มาตรา 112 ต้องไม่อยู่ในการแก้ไขหรือยกเลิกในการเสนอชื่อนายกฯ ครั้งต่อไป ไม่เช่นนั้นจะไม่ได้รับการสนับสนุนจาก ส.ว.และหลายพรรคการเมือง”
Share

Share stories you like to your friends