คุณกำลังอ่าน: เมื่อเงินอุดหนุนฯ จากรัฐไม่ครอบคลุมมัธยมปลาย ทำให้เด็กช่วง ม.3 ขึ้น ม.4 หลุดออกจากระบบการศึกษามากที่สุด 

Search

เมื่อเงินอุดหนุนฯ จากรัฐไม่ครอบคลุมมัธยมปลาย ทำให้เด็กช่วง ม.3 ขึ้น ม.4 หลุดออกจากระบบการศึกษามากที่สุด 
Share

Share stories you like to your friends