Search

ปิดฉากชีวิต เจ้าลัทธิ ‘โอมชินริเกียว’ ญี่ปุ่นประหารชีวิต โชโกะ อาซาฮาระและ 6 ผู้ร่วมลัทธิ ด้วยการแขวนคอ
Share

Share stories you like to your friends