Search

Starbucks ประกาศนโยบาย เลิกใช้หลอดพลาสติกในทุกสาขาทั่วโลก ตั้งเป้าต้องทำให้ได้ภายใน 2 ปี
Share

Share stories you like to your friends