Search

‘การเมืองแห่งความกลัว’ กำลังปกคลุมทั่วโลก สุนทรพจน์ของ บารัค โอบามา พร้อมคำเตือนถึงระบอบประชาธิปไตย
Share

Share stories you like to your friends