Search

เมื่อภาวะโลกร้อน ส่งผลถึงภาวะจิตใจ งานวิจัยพบว่า อัตราการฆ่าตัวตายจะสูงขึ้นในทุกๆ เดือนที่อากาศร้อนกว่าปกติ
Share

Share stories you like to your friends