Search

จีนกำลังพัฒนา AI ให้เป็นผู้ช่วยรัฐบาลออกแบบ ‘นโยบายต่างประเทศ’ พร้อมช่วยวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การทูต
Share

Share stories you like to your friends