Search

จะใช้บัตรแทนเงินสดในร้านสะดวกซื้อ ต้องใช้ ‘เลขบัตรประชาชน’ ไปลงทะเบียน เพื่อป้องกันการฟอกเงิน?
Share

Share stories you like to your friends