คุณกำลังอ่าน: โลกยิ่งร้อน อุณหภูมิยิ่งสูง เพศชายยิ่งเพิ่ม งานวิจัยพบ ภาวะโลกร้อนมีผลต่อสัดส่วนอัตราเกิดของเพศชายและหญิง

Search

โลกยิ่งร้อน อุณหภูมิยิ่งสูง เพศชายยิ่งเพิ่ม งานวิจัยพบ ภาวะโลกร้อนมีผลต่อสัดส่วนอัตราเกิดของเพศชายและหญิง
Share

Share stories you like to your friends