Search

นักวิจัยสามารถปลุกเซลล์ของ ‘แมมมอธ’ ที่ถูกแช่แข็งนาน 28,000 ปีให้กลับมาทำงานได้อีกครั้ง
Share

Share stories you like to your friends